Om oss

Grundare och VD för Bryngebo AB

Vem är jag?

Strukturerad och prestigelös ingenjör som ser sammanhangen och bygger tvärfunktionella nätverk för att uppnå gemensamma mål. Med Kundfokus och ett värdeskapande perspektiv hittar jag pragmatiska och effektiva arbetssätt och metoder byggda på individers/användares styrkor och behov och skapar därigenom trivsel och goda resultat. Ledstjärnor är Meningsfullt, Begripligt och Hanterbart med Känsla av Sammanhang.

Chalmers tekniska högskola

Managing director

Bryngebo AB

NVH Expert Test Engineer

SEGULA Technologies

jan 1996–jan 1999

Volvo Trucks

  • Manager Project mgmt office, Product Maintenance, Quality & Cost Improvement, Powertrain Engineering
  • Quality Manager, Powertrain Installations, Vehicle Engineering
  • Quality Manager, Brakes, Wheels, Hubs and Pneumatic structure
  • Teamleader, Senior design engineer,, Powertrain Installations, Coolant and Charge Air circuits

Senior Project Manager Engineering

apr 2019–nov 2020

Volvo Buses

Senior Project Manager

Autoliv

feb 2016–feb 2017

-Erfaren ingenjör med breda kunskaper inom Utvecklings- och förändringsarbete, Kvalitetsledning, Validering och Verifiering
-Prestigelös ledare för projekt- och linjeledning såväl inom produktutveckling
som inom process- och metodutveckling.
-Pragmatisk och målorienterad, utvecklar robusta och verklighetsbaserade arbetssätt och metoder utifrån ett
effektivt användarperspektiv i en agil arbetsmiljö med värdeskapande kundfokus.
-Kommunikativ och självgående, förutseende och transparent.